Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuellt inriktad insats länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på individuellt inriktad insats är försörjningsstöd, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans.

Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:34:20
Uppdaterat 2017-maj-12 16:07:04
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan helt eller delvis tillgodoses av : Association
 Behov : Klass
 Individuellt inriktad insats : Klass
 består av : Association
 Individuellt inriktad insats : Klass
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
 verkställs inom ramen för : Association
 Individuellt inriktad insats : Klass
 Uppdrag : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CLASS Text Aktivitet
TERM Multi-line Text

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan helt eller delvis tillgodoses av
From
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-aug-18 16:13:26
Uppdaterat 2014-dec-08 15:40:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name består av
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-29 13:41:21
Uppdaterat 2014-nov-07 00:22:10
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name verkställs inom ramen för
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppdrag : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:18:32
Uppdaterat 2014-nov-07 11:44:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017