NI 2019:1

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuellt inriktad insats länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på individuellt inriktad insats är försörjningsstöd, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans.

Relationer
Namn Början Slut
 kan helt eller delvis tillgodoses av : Association
 Behov
 Individuellt inriktad insats
 består av : Association
 Individuellt inriktad insats
 Aktivitet (inom socialtjänst)
 verkställs inom ramen för : Association
 Individuellt inriktad insats
 Uppdrag

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet
Socialstyrelsens termbank Text Individuellt inriktad insats i Socialstyrelsens termbank

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1