Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Uppdrag länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

En uppgift som ges till en utförare av individuellt inriktade insatser inom socialtjänst. Uppdraget kan avse hela eller delar av en insats.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 14:47:44
Uppdaterat 2016-jan-25 16:38:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan utföra : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Uppdrag : Klass
 verkställs inom ramen för : Association
 Individuellt inriktad insats : Klass
 Uppdrag : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CLASS Text Aktivitet

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan utföra
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppdrag : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:11:52
Uppdaterat 2014-nov-10 08:28:54
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name verkställs inom ramen för
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppdrag : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:18:32
Uppdaterat 2014-nov-07 11:44:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017