Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Begäran om LSS-insats länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:53:01
Uppdaterat 2017-maj-29 15:42:31
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Begäran om LSS-insats : Klass
 Aktualisering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Anmärkning: En begäran om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En begäran om LSS-insats kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Aktualisering med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Begäran om LSS-insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:22
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017