Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Roll länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen roll håller information om i vilken funktion eller uppdrag ett deltagande sker. En roll innehåller de egenskaper som man förvärvar när man inträder i rollen.

Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:03:09
Uppdaterat 2015-dec-07 16:01:55
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 utförs av innehavare av : Association
 Roll : Klass
 Deltagande : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Saknas

Relationships Detail
Namn Värde
Name utförs av innehavare av
From
Namn Värde
Role
Element
 Roll : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:04:14
Uppdaterat 2015-jun-17 11:33:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:06:08
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:06:16
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-09 14:49:54
Uppdaterat 2015-mar-09 15:44:30
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017