NI 2019:1

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Beslutsstatus länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft eller har återkallats.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 1 CD_CV

Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.

tidpunkt 1 TS

Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.

dokumentationstidpunkt 1 TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Beslutsstatus
 Beslut
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Beslutsstatus
Koncept Text Beslut (inom hälso- och sjukvård)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1