Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Tillstånd (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som hanteras inom vård och omsorg. Tillstånd (inom vård och omsorg) kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 10:32:57
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 avser : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 kan föranleda : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:50:59
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:51:02
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan påverka
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-dec-05 10:26:34
Uppdaterat 2014-dec-05 10:27:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 15:31:49
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:32:14
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan föranleda
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 16:35:34
Uppdaterat 2017-maj-09 12:05:37
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017