Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Måltillstånd (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som inte har observerats men som vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal önskar uppnå. Exempel på måltillstånd är att vård- och omsorgstagaren ska bli fri från sjukdom eller kunna bo kvar hemma.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 10:33:52
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 syftar till att uppnå : Association
 Vård- och omsorgsplan : Klass
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsplan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 17:00:40
Uppdaterat 2015-nov-25 16:44:31
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:51:02
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017