Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Resurs (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänst.

Author
Create Date Time 2015-nov-26 13:21:18
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 används i : Association
 Resurs (inom vård och omsorg) : Klass
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Resurs

Relationships Detail
Namn Värde
Name används i
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-04 13:40:42
Uppdaterat 2015-dec-04 13:41:53
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017