NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Närstående länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Närstående
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Närstående i Socialstyrelsens termbank
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Närstående

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1