Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Individanpassad process (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den individuellt anpassade process inom socialtjänst som en brukare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljning kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:47:56
Uppdaterat 2015-dec-07 15:51:39
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
  kan initiera : Association
 Aktualisering : Klass
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Individanpassad process (inom vård och omsorg)
CLASS Text Individanpassad process i socialtjänst

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan initiera
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-09 09:11:33
Uppdaterat 2017-mar-30 17:15:02
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:40:00
Uppdaterat 2014-nov-10 14:44:16
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017