Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Individanpassad process (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 10:35:30
Uppdaterat 2015-nov-25 14:42:24
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Individanpassad process

Relationships Detail
Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 11:23:06
Uppdaterat 2014-dec-09 22:12:16
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:12:30
Uppdaterat 2014-nov-10 14:16:03
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017