NI 2019:1

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person
 är en : Association
 Annan person
 Anhörig
 är en : Association
 Annan person
 Företrädare
 är en : Association
 Annan person
 Närstående

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI 2019:1