NI 2019:1

Tillämpad modell > Hälso- och sjukvård > NI-tillämpningar > Läkemedel

Klass - Ordination länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Definition:

beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd

 

Anmärkning:

Termen ordination används även om den åtgärd som ordinerats, t.ex. läkemedelsbehandling, andra typer av behandlingar, specialkost eller fysisk aktivitet. 

Den person som ordinerar benämns ordinatör. 

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Observera dock att föreskriftens definition är något modifierad för att passa in i sin kontext.

Relationer
Namn Början Slut
 utgör anledning till : Association
 Ordinationsorsak
 Ordination
 är ett : Association
 Ordination
 Beslut (inom hälso- och sjukvård)
 påverkar : Association
 Ordination
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
  : Association
 Ordination
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Tag Text

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell Läkemedel Diagram
NI 2019:1