NI 2019:1

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård håller information om roll som person har när denne har någon form av intygad kompetens att kunna utföra hälso- och sjukvård, exempelvis examens- eller utbildningsbevis, legitimation eller specialistbevis. Detta gäller oavsett om personen har ett uppdrag inom ramen för en organisation eller inte.

Det finns många typer av personer med kompetens att utföra hälso- och sjukvård, till exempel sjukgymnaster, psykologer och undersköterskor, men det är endast läkare och sjuksköterskor som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
legitimation 0..* CD_CV

Kod för den legitimation inom hälso- och sjukvård som avses.

specialistkompetens 0..* CD_CV

Kod för den specialistkompetens inom hälso- och sjukvård som avses.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
  : Generalization
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
 Hälso- och sjukvårdspersonal
  : Generalization
 Roll
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Koncept Text Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1