Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Mänsklig individ.

Author toda
Create Date Time 2014-aug-15 09:43:02
Uppdaterat 2017-mar-02 16:07:26
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 Person : Klass
 är i förhållande till : Association
 Annan person : Klass
 Person : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Patient : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
  : Association
 Person : Klass
 Anhörig : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Person
CLASS Text Person

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:58:57
Uppdaterat 2017-feb-13 16:14:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är i förhållande till
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:57:57
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:57:16
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-25 09:17:05
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-13 13:58:31
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Anhörig : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-16 13:11:24
Uppdaterat 2017-feb-20 16:44:55
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017