Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdkontakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:23:40
Uppdaterat 2017-maj-29 15:44:10
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdkontakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs

Anmärkning: Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt.
REL Text Saknas
CLASS Text Vårdkontakt

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdkontakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 15:41:27
Uppdaterat 2014-nov-10 15:48:26
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017