Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdenhet länk

Egenskaper
Namn Värde
Author toda
Create Date Time 2014-okt-03 13:19:39
Uppdaterat 2017-maj-13 14:59:51
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Vårdenhet : Klass
 är en del av : Association
 Vårdenhet : Klass
 Vårdgivare : Klass
 är en : Association
 Vårdenhet : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård
Anmärkning: Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet. Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.
REL Text Organisation (inom vård och omsorg)
CLASS Text Organisation med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-14 10:46:27
Uppdaterat 2017-feb-16 15:21:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en del av
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdgivare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:31:54
Uppdaterat 2014-okt-29 09:43:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:46:07
Uppdaterat 2017-feb-15 14:17:07
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017