Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individanpassad vårdprocess länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Det är en vårdbegäran för egen räkning som startar den individanpassade vårdprocessen.

Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:22:56
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 ingår i : Association
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 Hälsoärende : Klass
 initierar : Association
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 kan baseras på : Association
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 Standardiserad vårdprocess : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text vårdprocess som är anpassad för en enskild patient

Anmärkning: En individanpassad vårdprocess kan baseras på en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden.
REL Text Individanpassad process (inom vård och omsorg)
CLASS Text Individanpassad vårdprocess

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:39:19
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name ingår i
From
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsoärende : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:23:07
Uppdaterat 2015-sep-23 17:02:35
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:24:06
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan baseras
From
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Standardiserad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-jun-17 13:31:20
Uppdaterat 2015-nov-30 11:08:24
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017