Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Behov länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand. Exempel är behov av hjälp med matlagning eller behov av stöd att komma ur ett missbruk.

Behovet kan uppfyllas med hjälp av insatser i form av hemtjänst (där matlagning kan ingå) eller placering på ett behandlingshem för missbrukare.

Behovet kan vara bedömt av olika aktörer, exempelvis socialtjänstpersonal, brukaren eller någon person som är relaterad till brukaren.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:23:45
Uppdaterat 2017-apr-06 17:30:10
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 beskriver : Association
 Aktualisering : Klass
 Behov : Klass
 har : Association
 Brukare : Klass
 Behov : Klass
 uttrycker vad som behövs för att uppnå : Association
 Behov : Klass
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 kan helt eller delvis tillgodoses av : Association
 Behov : Klass
 Individuellt inriktad insats : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CLASS Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst", attributet värde samt vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name beskriver
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-29 13:42:49
Uppdaterat 2014-okt-29 10:33:25
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:23:16
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name uttrycker vad som
behövs för att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:25:29
Uppdaterat 2014-nov-07 11:44:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan helt eller delvis tillgodoses av
From
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-aug-18 16:13:26
Uppdaterat 2014-dec-08 15:40:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017