NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdgivare
Till
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1