NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - avser länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i patientjournal
Till
 Patient
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1