NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - utförs av innehavare av länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Roll
Till
 Deltagande
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI 2019:1