NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - antar rollen länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
Till
 Person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM Diagram
NI 2019:1