NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - är en länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Anhörig
Till
 Annan person
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1