NI 2019:1 pre release 1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras som länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Vårdbegäran för egen räkning
Till
 Uppgift i patientjournal
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1 pre release 1