NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - dokumenteras i länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Uppgift i personakt
Till
 Personakt
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1