NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - har uppdrag för länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Organisation (inom socialtjänst)
Till
 Socialtjänstpersonal
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1