NI 2017_1

relationships : ModelRelationshipContainer . Association : ModelRelationshipContainer

Association - avser link

Properties
Name Value
From
 Vårdbegäran för egen räkning : Class
To
 Hälsotillstånd : Class
Author annika.asp@tnc.se
Create Date Time 2017-maj-29 17:13:56
Last Modified 2017-maj-29 17:22:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Direction From To
Derived false

Appears In
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Class Diagram
NI 2017_1