NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - har länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Deltagande
Till
 Organisation
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction To From
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1