NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - följer länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Dokument
Till
 Tillämpad modell
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1