NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - kan helt eller delvis tillgodoses av länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Behov
Till
 Individuellt inriktad insats
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1