NI 2019:1

Relationer > Association : ModelRelationshipContainer

Association - gäller länk

Egenskaper
Namn Värde
Från
 Beslutsstatus
Till
 Beslut
Abstract false
Leaf false
Multiplicitet Unspecified
Direction From To
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1