Start / Nyheter / På gång inom NI
 

På gång inom nationell informationsstruktur

Nationella informationmängder

Med utgångspunkt ifrån nationellt identifierade behov framtagna beskrivningar av vad som dokumenteras kring en avgränsad informationsmängd. Syftet med detta är att strukturellt förbättra dokumentationen, möjliggöra återanvändningen av patientinformation och undvika dubbeldokumentation.
Vi vill exempelvis att ett blodtryck ska beskrivas och dokumenteras på samma sätt oberoende av system och standard. Vi har därav tagit fram urval ur Snomed CT och använt NIs struktur för att arbeta fram nationella informationsmängder. I ett första steg tas fyra nationella informationsmängder fram:
  • blodtryck
  • kroppslängd
  • kroppstemperatur
  • kroppsvikt

Processmodeller

Socialstyrelsen har påbörjat arbete med att vidareutveckla processmodellerna. Syftet är att göra modellerna mer användbara bland annat genom att visualisera de textuella beskrivningarna av modellerna.

Begreppsmodeller

Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med att utöka begreppsmodellerna och visualisera detta med hjälp av vyer. Genom att samla underliggande begrepp i egna vyer kan fler begrepp läggas in i NI utan att begreppsmodellerna blir oöverskådligt stora.